مشخصات ایستگاه اسلام آباد غرب

کد ایستگاه ELA
نام ایستگاه اسلام آباد غرب
نام لاتین Eslamabadqarb
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 266
تاریخ شروع به کار 1375/06/20
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.11 46.53 1342 85 175