مشخصات ایستگاه درب آستانه

کد ایستگاه DRB
نام ایستگاه درب آستانه
نام لاتین Darbastaneh
استــان لرستان
سرعت موج برشی 1103
تاریخ شروع به کار 1385/01/12
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.7 48.81 1488 0 90