مشخصات ایستگاه دهرم

کد ایستگاه DHR
نام ایستگاه دهرم
نام لاتین Dahram
استــان فارس
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1391/04/05
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 28.49 52.31 407 295 25