مشخصات ایستگاه دهرم1

کد ایستگاه DHR1
نام ایستگاه دهرم1
نام لاتین Dehram1
استــان فارس
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1398/10/05
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 28.49 52.31 408 0 90