مشخصات ایستگاه دهدشت

کد ایستگاه DHD
نام ایستگاه دهدشت
نام لاتین Dehdasht
استــان کهکیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1377/05/18
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.79 50.56 903 200 290