مشخصات ایستگاه دهدشت1

کد ایستگاه DHD1
نام ایستگاه دهدشت1
نام لاتین Dehdasht1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.79 50.57 827 0 90