مشخصات ایستگاه دهگلان

کد ایستگاه DGO
نام ایستگاه دهگلان
نام لاتین Deh Golan
استــان کردستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/04/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.28 47.42 1837 0 90