مشخصات ایستگاه دگاگا

کد ایستگاه DGG
نام ایستگاه دگاگا
نام لاتین Degaga
استــان کردستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1377/04/30
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.23 46.45 1295 0 90