مشخصات ایستگاه دوگنبدان

کد ایستگاه DGB
نام ایستگاه دوگنبدان
نام لاتین Dogonbadan
استــان کهکیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/09/13
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.36 50.78 750 212 302