مشخصات ایستگاه دوگنبدان1

کد ایستگاه DGB1
نام ایستگاه دوگنبدان1
نام لاتین Dogonbadan1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.36 50.8 730 0 90