مشخصات ایستگاه ده چنار محمودی

کد ایستگاه DCM
نام ایستگاه ده چنار محمودی
نام لاتین Deh Chenar
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1384/05/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.4 51.12 2068 0 90