مشخصات ایستگاه چخماق

کد ایستگاه CMG
نام ایستگاه چخماق
نام لاتین Chakhmagh
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 1196
تاریخ شروع به کار 1378/09/04
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.27 59.83 1544 328 58