مشخصات ایستگاه بان مزاران

کد ایستگاه BZN
نام ایستگاه بان مزاران
نام لاتین Ban Mazaran
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1383/07/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.47 45.98 1009 120 210