مشخصات ایستگاه بیرم

کد ایستگاه BYR
نام ایستگاه بیرم
نام لاتین Beyram
استــان فارس
سرعت موج برشی 377
تاریخ شروع به کار 1373/02/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.44 53.51 500 0 90