مشخصات ایستگاه بندرسیراف 1(طاهری)

کد ایستگاه BTH
نام ایستگاه بندرسیراف 1(طاهری)
نام لاتین Bandar-e-Taheri1
استــان بوشهر
سرعت موج برشی 1190
تاریخ شروع به کار 1383/01/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.66 52.35 3 42 132