مشخصات ایستگاه بندرعسلویه1

کد ایستگاه BSL1
نام ایستگاه بندرعسلویه1
نام لاتین Bandar-e-Asaluyeh1
استــان بوشهر
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1376/10/01
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.48 52.61 4 0 90