مشخصات ایستگاه بروجرد

کد ایستگاه BRO
نام ایستگاه بروجرد
نام لاتین Boroojerd
استــان لرستان
سرعت موج برشی 579
تاریخ شروع به کار 1375/03/29
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.9 48.74 1588 190 280