مشخصات ایستگاه بروجرد1

کد ایستگاه BRO1
نام ایستگاه بروجرد1
نام لاتین Boroojerd1
استــان لرستان
سرعت موج برشی 579
تاریخ شروع به کار 1397/06/31
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 33.9 48.74 1588 0 90