مشخصات ایستگاه بروجن1

کد ایستگاه BRJ1
نام ایستگاه بروجن1
نام لاتین Boroojen1
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1398/07/13
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 31.96 51.3 2213 0 90