مشخصات ایستگاه سد بارزو1

کد ایستگاه BRE1
نام ایستگاه سد بارزو1
نام لاتین Barezoo Dam1
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/09/27
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.61 57.95 1422 270 360