مشخصات ایستگاه بستان آباد

کد ایستگاه BOS
نام ایستگاه بستان آباد
نام لاتین Bostan Abad
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/05/01
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.85 46.84 1740 112 202