مشخصات ایستگاه بجنورد1 (دانشگاه)

کد ایستگاه BOJ1
نام ایستگاه بجنورد1 (دانشگاه)
نام لاتین Bojnoord1 (University)
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/03/09
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 37.44 57.3 1180 0 90