مشخصات ایستگاه باسمنج

کد ایستگاه BMN
نام ایستگاه باسمنج
نام لاتین Basmanj
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی 564
تاریخ شروع به کار 1379/02/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.99 46.48 1690 280 10