مشخصات ایستگاه باباکلان1

کد ایستگاه BBK1
نام ایستگاه باباکلان1
نام لاتین Baba Kalan1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/20
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.11 50.82 504 0 90