مشخصات ایستگاه اسالم

کد ایستگاه ASM
نام ایستگاه اسالم
نام لاتین Asalem
استــان گیلان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1397/07/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.73 48.96 37 0 90