مشخصات ایستگاه آرو

کد ایستگاه ARU
نام ایستگاه آرو
نام لاتین Aru
استــان کهکیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1381/04/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.59 50.7 676 210 300