مشخصات ایستگاه انارک

کد ایستگاه ANA
نام ایستگاه انارک
نام لاتین Anarak
استــان اصفهان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/06/20
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.31 53.7 1438 0 90