مشخصات ایستگاه اهواز1

کد ایستگاه AHV1
نام ایستگاه اهواز1
نام لاتین Ahvaz1
استــان خوزستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1374/04/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.32 48.66 15 0 90