مشخصات ایستگاه آبدانان

کد ایستگاه ABN
نام ایستگاه آبدانان
نام لاتین Abdanan
استــان ایلام
سرعت موج برشی 654
تاریخ شروع به کار 1373/10/12
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33 47.41 897 260 350