مشخصات ایستگاه آباد

کد ایستگاه AAA
نام ایستگاه آباد
نام لاتین Abad
استــان بوشهر
سرعت موج برشی 482
تاریخ شروع به کار 1376/09/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 29.02 51.26 75 0 90