رسم شتابنگاشت تصحیح نشده

شماره رکورد 8856/03
زمان وقوع 2021/02/24 11:47:15
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 16 19 19
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی