رسم شتابنگاشت تصحیح نشده

شماره رکورد 1590/02
زمان وقوع 1995/05/27 08:34:38
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 22 25 26
بیشینه شتاب تصحیح شده 18 19 18
بیشینه سرعت 0.23 0.2 0.28
بیشینه جابجایی 0.01 0.01 0.01
مدت دوام انرژی 0.23 0.6 0.59