مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 5682
زمان وقوع 2012/10/27 02:22:45
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 21 11 16
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2012/10/27 02:22:45 30.91 51.47 5 7 2.9 IGTU
2012/10/27 02:22:45 30.96 51.38 14 14 2.9 IIEES