مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 3859
زمان وقوع 2005/08/21 12:21:37
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 130 103 97
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 129 91 90
بیشینه سرعت [cm/s] 2.85 1.28 2.21
بیشینه جابجایی [cm] 0.27 0.05 0.17
مدت دوام انرژی [sec] 1.7 2.29 1.66
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2005/08/21 12:21:37 30.91 51.34 38 13 4.6 NEIC