زمین‌لرزه 29 بهمن 1399 سی سخت-کهگیلویه و بویراحمد

**********زمین‌لرزه 29 بهمن 1399 سی سخت-کهگیلویه و بویراحمد **********