سی سخت

نام زلزله سی سخت
تاریخ وقوع - میلادی 2021/02/17 18:35:34
تاریخ وقوع - شمسی 1399/11/29 22:05:34
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 13
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8834 2021/02/17 18:35:34 464 30.87 51.53 7 5.6 BHRC سی سخت1 Sisakht1 SKH1
8832 2021/02/17 18:35:34 105 30.87 51.53 27 5.6 BHRC پاتاوه Pataveh PTV
8838 2021/02/17 18:35:34 100 30.87 51.53 15 5.6 BHRC خفر Khafr KFR
8836 2021/02/17 18:35:34 87 30.87 51.53 26 5.6 BHRC پاتاوه1 Pataveh1 PTV1
8835 2021/02/17 18:35:34 35 30.87 51.53 45 5.6 BHRC مارگون1 Margoun1 MRG1
8843 2021/02/17 18:35:34 24 30.87 51.53 24 5.6 BHRC یاسوج3 Yasooj3 YSJ3
8842 2021/02/17 18:35:34 5 30.87 51.53 92 5.6 BHRC دهدشت1 Dehdasht1 DHD1
8844 2021/02/17 18:35:34 3 30.87 51.53 109 5.6 BHRC قلعه رئیسی1 Qaleh Raeisi1 QAL1
8841 2021/02/17 18:35:34 2 30.87 51.53 90 5.6 BHRC دوگنبدان1 Dogonbadan1 DGB1
8837 2021/02/17 18:35:34 2 30.87 51.53 76 5.6 BHRC تلگرد1 Talgerd1 TLG1
8845 2021/02/17 18:35:34 1 30.87 51.53 123 5.6 BHRC بروجن1 Boroojen1 BRJ1
8846 2021/02/17 18:35:34 0.94 30.87 51.53 140 5.6 BHRC ناغان1 Naqan1 NGN1
8840 2021/02/17 18:35:34 0.59 30.87 51.53 108 5.6 BHRC باباکلان1 Baba Kalan1 BBK1