تبریز

نام زلزله تبریز
تاریخ وقوع - میلادی 2019/08/16 10:55:05
تاریخ وقوع - شمسی 1398/05/25 15:25:05
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 5
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
8387 2019/08/16 10:55:05 56 37.96 46.61 12 4.3 BHRC باسمنج Basmanj BMN
8389 2019/08/16 10:55:05 37 37.96 46.61 21 4.3 BHRC لیقوان Liqvan LGV
8391 2019/08/16 10:55:05 28 37.96 46.61 20 4.3 BHRC تبریز6 Tabriz6 TAB6
8388 2019/08/16 10:55:05 13 37.96 46.61 24 4.3 BHRC بستان آباد Bostan Abad BOS
8390 2019/08/16 10:55:05 7 37.96 46.61 29 4.3 BHRC تبریز5 Tabriz5 TAB5