شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سومار Soomar 8272 2019/01/15 00:56:21 7 34.11 45.63 25 4 IGTU SUM
گورسفید Goorsefid 8270 2019/01/14 18:17:59 13 34.11 45.62 24 4.5 IGTU GRS
دالکی Dalaki 8267/09 2019/01/10 00:34:24 32 29.38 51.29 5 3.5 IGTU DLK
شبانکاره1 shabankareh1 8265/06 2019/01/10 00:34:24 0.96 29.38 51.29 31 3.5 IGTU SBk1
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8264/08 2019/01/06 14:52:23 1 34.19 45.62 28 3.5 IGTU GGH1
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8264/07 2019/01/06 14:29:25 4 34.13 45.59 31 4.2 IGTU GGH1
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8264/06 2019/01/06 14:22:30 2 34.12 45.61 29 3.6 IGTU GGH1
سومار Soomar 8262/02 2019/01/06 14:15:08 16 34.1 45.71 25 4.5 BHRC SUM
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8261/02 2019/01/06 14:15:08 5 34.1 45.71 42 4.5 BHRC SPZ
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8264/05 2019/01/06 14:15:08 14 34.1 45.71 20 4.5 BHRC GGH1
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.