شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
گورسفید Goorsefid 8308/02 2019/03/12 12:06:06 26 34.16 45.61 23 4.4 BHRC GRS
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8310 2019/03/12 12:06:06 8 34.16 45.61 41 4.4 BHRC SPZ
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8311/02 2019/03/12 12:06:06 10 34.16 45.61 29 4.4 BHRC GGH1
گورسفید Goorsefid 8308/01 2019/03/12 12:05:17 25 34.22 45.61 22 3.8 IGTU GRS
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8311/01 2019/03/12 12:05:17 13 34.22 45.61 30 3.8 IGTU GGH1
سرابله Sarableh 8309 2019/03/11 20:46:42 6 SBL
آبدانان Abdanan 8299 2019/02/27 05:42:49 105 32.9 47.46 12 4.3 IGTU ABN
تازه آباد1 Tazeh Abad1 8307 2019/02/21 09:01:34 28 34.87 46.1 99 4.2 IGTU SLS1
مهترلو2 Mehtarlo2 8294 2019/02/18 10:52:18 9 38.31 46.92 26 3.4 IGTU MTL2
گوریه Goriyeh 8295 2019/02/16 22:50:20 15 31.83 48.75 4 3.3 IGTU GRI
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.