شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سرابله Sarableh 7920/02 2018/05/18 05:57:45 81 SBL
کرج1 Karaj1 7918 2018/05/15 11:38:23 2 36.21 50.8 45 3.5 IGTU KRJ1
طالقان1 Taleqan1 7919 2018/05/15 11:38:23 92 36.21 50.8 5 3.5 IGTU TAL1
طالقان1 Taleqan1 7917 2018/05/13 13:14:51 24 36.21 50.78 4 2.6 IGTU TAL1
طالقان1 Taleqan1 7916/03 2018/05/12 23:28:26 74 36.22 50.8 5 3.1 IGTU TAL1
طالقان1 Taleqan1 7916/02 2018/05/12 23:13:48 22 36.2 50.78 3 2.7 IGTU TAL1
طالقان1 Taleqan1 7916/01 2018/05/12 23:07:18 132 36.2 50.81 5 3.2 IGTU TAL1
رودبار Roodbar 7910 2018/05/08 18:27:34 17 28.1 57.71 29 4.6 IGTU RDO
کهنوج Kahnooj 7909 2018/05/08 18:27:34 51 28.1 57.71 17 4.6 IGTU KAH
ازگله Ezgeleh 7907 2018/05/07 16:04:09 38 34.83 45.85 1 3.7 IGTU EZG
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.