شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب زمین عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
مشاء2 Mosha2 7120 2017/06/19 04:26:18 0.5 35.93 51.79 30 2.8 IGTU MOA2
لواسان2 Lavasan 7119 2017/06/19 04:26:18 0.56 35.93 51.79 18 2.8 IGTU LAV2
شبانکاره1 shabankareh1 7115 2017/06/14 06:00:26 0.37 29.2 51.21 37 3 IGTU SBk1
فیروزکوه2 Firoozkooh2 7097 2017/06/14 05:03:40 8 35.87 52.95 20 3.9 IGTU FRK2
فیروزکوه2 Firoozkooh2 7096 2017/06/09 10:22:30 13 35.74 52.79 3 3 IGTU FRK2
چنگوره1 Changoureh1 7117 2017/06/08 08:15:19 22 35.7 48.93 9 4 IGTU CHO1
ریوش Rivash 7118 2017/06/06 23:34:46 30 35.57 58.31 17 4.1 IGTU RVS
منصورخانی (کاکان) Mansorkhani 7095 2017/06/06 18:12:28 16 30.84 51.84 23 4.7 IGTU KKN
ترکمنچای Torkmanchay 7084 2017/05/29 03:00:12 23 37.72 47.49 18 4 IGTU TKC
مهترلو2 Mehtarlo2 7085 2017/05/29 03:00:12 0.76 37.72 47.49 108 4 IGTU MTL2
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.