شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سنگان Sangan 8489 2020/01/02 04:29:04 33 34.03 60.33 42 5.8 IGTU SNG
تخت Takht 8490 2019/12/30 13:54:32 15 27.56 56.73 11 4.3 IGTU TAT
سالند saland 8483 2019/12/22 11:27:29 70 32.53 48.7 13 5 IGTU SDS
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8482 2019/12/16 08:48:20 20 SPZ
ایذه1 Izeh1 8476/03 2019/11/29 19:03:21 17 32.06 49.84 27 4.4 IGTU IZH1
ایذه1 Izeh1 8476/02 2019/11/29 17:20:14 32 32.01 49.83 22 4.9 IGTU IZH1
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8477 2019/11/29 12:03:28 9 SPZ
ترکمنچای Torkmanchay 8475/02 2019/11/18 00:38:38 72 37.73 47.53 21 4.3 IGTU TKC
ترکمنچای Torkmanchay 8475/01 2019/11/15 09:41:59 28 37.66 47.45 11 3.2 IGTU TKC
تسوج Tasooj 8474 2019/11/11 00:58:40 27 38.34 45.24 11 4 IGTU TAS
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.