مشخصات ایستگاه زیارت علی

کد ایستگاه ZAL
نام ایستگاه زیارت علی
نام لاتین Ziyarat Ali
استــان هرمزگان
سرعت موج برشی 1334
تاریخ شروع به کار 1373/07/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.74 57.23 455 0 90