مشخصات ایستگاه تنگ ارم

کد ایستگاه TEA
نام ایستگاه تنگ ارم
نام لاتین Tange Eram
استــان بوشهر
سرعت موج برشی 574
تاریخ شروع به کار 1379/07/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 29.15 51.53 902 0 90