مشخصات ایستگاه ثلاث باباجانی

کد ایستگاه SLS2
نام ایستگاه ثلاث باباجانی
نام لاتین Salas-e-Babajani
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 281
تاریخ شروع به کار 1382/05/05
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.74 46.15 1248 0 90