مشخصات ایستگاه شبانکاره1

کد ایستگاه SBk1
نام ایستگاه شبانکاره1
نام لاتین shabankareh1
استــان بوشهر
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1395/10/15
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 29.47 50.99 34 0 9090