مشخصات ایستگاه ماژان

کد ایستگاه MJJ
نام ایستگاه ماژان
نام لاتین Majan
استــان خراسان جنوبی
سرعت موج برشی 859
تاریخ شروع به کار 1387/07/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.58 59.02 1280 0 90