مشخصات ایستگاه لوشان

کد ایستگاه LOS
نام ایستگاه لوشان
نام لاتین Loshan
استــان گیلان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1394/03/09
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 36.62 49.53 349 0 90