مشخصات ایستگاه کرمان3

کد ایستگاه KER3
نام ایستگاه کرمان3
نام لاتین Kerman
استــان کرمان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/02/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.28 57.04 1759 0 90