مشخصات ایستگاه جویم

کد ایستگاه JUM
نام ایستگاه جویم
نام لاتین Jouyom
استــان فارس
سرعت موج برشی 1244
تاریخ شروع به کار 1376/10/07
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 28.26 53.98 840 0 90