مشخصات ایستگاه دوبران2

کد ایستگاه DBR2
نام ایستگاه دوبران2
نام لاتین Doobaran2
استــان فارس
سرعت موج برشی 1363
تاریخ شروع به کار 1386/09/16
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 28.41 54.18 1146