مشخصات ایستگاه دیباج

کد ایستگاه DBJ
نام ایستگاه دیباج
نام لاتین Dibaj
استــان سمنان
سرعت موج برشی 526
تاریخ شروع به کار 1375/10/28
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.43 54.23 1804 180 270