مشخصات ایستگاه بوشکان

کد ایستگاه BOK
نام ایستگاه بوشکان
نام لاتین Bushkan
استــان بوشهر
سرعت موج برشی 1172
تاریخ شروع به کار 1374/10/04
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 28.83 51.7 604 0 90